Oranjevereniging Katwijk aan Zee

Oranjevereniging Katwijk aan Zee

Algemene ledenvergadering 14 maart 2019

Algemene Ledenvergadering OVKAZ  14 maart 2019

 De Oranjevereniging Katwijk aan Zee (OVKAZ) nodigt haar leden uit voor

de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 14 maart 2019

Locatie: Sociëteit Skuytevaert, Synthese 20a, Katwijk.

Aanvang 19:30 uur

 Agenda 

 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018.
 4. Jaarverslag 2018 door de secretaris.
 5. Samenstelling bestuur.
 6. Financieel verslag door de penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Evenementen in de Feestweek en op Koningsdag (suggesties kunt u tijdens de vergadering aan het bestuur kenbaar maken).
 10. Rondvraag
 11. Sluiting officiële gedeelte.
 12. PAUZE: verkoop loten en een hapje en drankje.
 13. Uitslag verloting.
 14. Sluiting door de voorzitter en zingen van het Wilhelmus.

Het bestuur van OVKAZ wenst u een prettige avond toe.

Meer informatie is te vinden op de kabelkrant van RTV Katwijk op verenigingspagina 372

en natuurlijk op de website www.ovkatwijkaanzee.nl

PARTNERS & SPONSOREN