Bestuur

Oranjevereniging Katwijk aan Zee
Postbus 134
2220 AC Katwijk

RSIN : 804253316
IBAN: NL71 RABO 0332 2179 57

E-mailadres info@ovkatwijkaanzee.nl 

Van links naar rechts: Johan Houwaard, Arina van der Bent, Floor van der Plas, Jan van der Plas, Rein Varkevisser, Harry Minnee (voorzitter), Willem Schonenberg, Wim van de Ven (secretaris), Piet Freke (penningmeester), Robert Varkevisser (ontbreekt op de foto).

Ledenadministratie:
Oranjevereniging Katwijk aan Zee
Postbus 134
2220 AC Katwijk

Email: ledenadministratie@ovkatwijkaanzee.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Harry Minnee

Email: voorzitter@ovkatwijkaanzee.nl

Vice-voorzitter

vacant

Secretaris

Wim van de Ven

Postbus 134
2220 AC Katwijk
Email: secretaris@ovkatwijkaanzee.nl

2e secretaris

vacant

Penningmeester

Piet Freke

Email: penningmeester@ovkatwijkaanzee.nl

Bestuursleden

Rein Varkevisser

Email: rein@ovkatwijkaanzee.nl

Arina v.d. Bent

Email: arina@ovkatwijkaanzee.nl 

Robert Varkevisser

Email: robert@ovkatwijkaanzee.nl 

Floor van der Plas

Email: floor@ovkatwijkaanzee.nl 

Johan Houwaard

Email: johan@ovkatwijkaanzee.nl 

Jan van der Plas

Email: neefjan@ovkatwijkaanzee.nl

Willem Schonenberg

Email: willem@ovkatwijkaanzee.nl