Oranjevereniging Katwijk aan Zee

Oranjevereniging Katwijk aan Zee

Bestuur

Oranjevereniging Katwijk aan Zee
Postbus 134
2220 AC Katwijk

RSIN : 804253316
IBAN: NL71 RABO 0332 2179 57

E-mailadres

info@ovkatwijkaanzee.nl

Ledenadministratie:
Wim van de Ven
Kleipettenlaan 180
2231MD
Rijnsburg
Email: ledenadministratie@ovkatwijkaanzee.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Harry Minnee

Email: voorzitter@ovkatwijkaanzee.nl

Vice-voorzitter

vacant

Secretaris

Nicoline Kuijt

Postbus 134
2220 AC Katwijk
Email: secretaris@ovkatwijkaanzee.nl

2e secretaris

vacant

Penningmeester

Piet Freke

Email: penningmeester@ovkatwijkaanzee.nl

Bestuursleden

Rein Varkevisser

Arina v.d. Bent

Robert Varkevisser

Floor van der Plas

 

Johan Houwaard

Jan van der Plas

Lisette Kuijt

PARTNERS & SPONSOREN