Wat doet de Oranjevereniging?

Doelstelling

De vereniging stelt zich, onder erkenning van het Koningschap in Nederland bij de gratie Gods, ten doel het aanwakkeren en het onderhouden van de liefde voor het regerend Vorstenhuis bij de bevolking van Katwijk aan Zee en omstreken.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sinds 1 januari 2016 heeft de Oranjevereniging Katwijk aan Zee de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst verkregen.

In het kader van deze status leggen wij hier onze financiële verantwoording af.

Voor meer informatie klikt u op onderstaand logo.

Over de vereniging

Het beleidsplan
Beleidsplan Oranjevereniging Katwijk aan Zee

De bestuurssamenstelling, de namen van de bestuurders en de beloning
Uittreksel Kamer van Koophandel
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Het verslag van uitgeoefende activiteiten
Ledenvergadering Jaarverslag secretariaat 2016
Ledenvergadering Jaarverslag secretariaat 2017
Ledenvergadering Jaarverslag secretariaat 2018

De financiële verantwoording

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020