Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Algemene Ledenvergadering 2023

 

Oranjevereniging Katwijk aan Zee houdt op dinsdag 4 april 2023 haar Algemene Ledenvergadering in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5 te Katwijk aan Zee.

Aanvang 20:00 uur

Agenda   

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2022.
 4. Jaarverslag 2022 door de secretaris. 
 5. Benoeming en Samenstelling bestuur.
 6. Financieel verslag 2022 door de penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Vaststelling contributie 2024.
 10. Huisvesting.
 11. Vooruitblik op Koningsdag 2023.
 12. Verloting
 13. Rondvraag
 14. Sluiting door de voorzitter en zingen van het Wilhelmus.

het bestuur van de Oranjevereniging wenst u een prettige avond toe.

Ook al wel eens wat terug willen doen voor Katwijk aan Zee?

De Oranjevereniging Katwijk aan Zee is altijd op zoek naar mensen die willen bijdragen aan mooie evenementen. Wij hebben voor iedereen wel iets leuks om te doen! Meld je aan en wij nemen telefonisch contact op.