Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsclausule

De Oranjevereniging van Katwijk aan Zee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortkomen uit de voorbereiding, bijwoning en/of deelname aan de evenementen tijdens de feestelijkheden en/of de evenementen die in dit programmaboekje zijn vermeld.

Beeldrechten

Bij een evenement kunnen foto- en video-opnames worden gemaakt. Wanneer je een evenement bijwoont en/of deelneemt aan een evenement, geef je de organisatie toestemming om de beelden waarop je staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen.