Aanmelden als sponsor

Steun Oranjevereniging Katwijk aan Zee en word sponsor! 

Als u ons voor minimaal 250 euro sponsort krijgt u een exclusieve uitnodiging voor 2 personen 
voor de Katwijksche Haringparty  2023

Alleen dankzij sponsorbijdragen kunnen wij onze festiviteiten voor jong en oud blijven organiseren.

“”
1
Contactpersoon:
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

PRIVCACY-STATEMENT VAN
ORANJEVERENIGING KATWIJK AAN ZEE

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt van haar leden, donateurs, sponsoren of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van door Oranjevereniging Katwijk aan Zee, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan Oranjevereniging Katwijk aan Zee verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Katwijk aan Zee

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Piet Freke, E.A. Borgerstraat 1, 2225 AN Katwijk

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via penningmeester@ovkatwijkaanzee.nl

 1. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Katwijk aan Zee persoonsgegevens?

Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van door Oranjevereniging Katwijk aan Zee, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering.

Als je eenmaal relatie van Oranjevereniging Katwijk aan Zee bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap /donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten van Oranjevereniging Katwijk aan Zee

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam
   b) adresgegevens
   c) telefoonnummer
   c) e-mailadres
   e) bankrekeningnummer

  Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

  a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele  opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
  b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap /donateurschap /sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten en activiteiten;
  c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.
 1. Bewaartermijnen

De Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging Katwijk aan Zee de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging Katwijk aan Zee passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Katwijk aan Zee zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Oranjevereniging Katwijk aan Zee uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. door Oranjevereniging Katwijk aan Zee zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranjevereniging Katwijk aan Zee u hiervan op de hoogte brengen.

Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Oranjevereniging Katwijk aan Zee uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.
Katwijk, 1 juni 2018

Word sponsor en steun OV Katwijk aan Zee

Steun Oranjevereniging Katwijk aan Zee en word sponsor! 

Want alleen dankzij sponsorbijdragen kunnen wij onze festiviteiten voor jong en oud blijven organiseren.

“”
1
Contactpersoon:
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

PRIVCACY-STATEMENT VAN
Oranjevereniging Katwijk aan Zee

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt van haar leden, donateurs, sponsoren of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van door Oranjevereniging Katwijk aan Zee, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan Oranjevereniging Katwijk aan Zee verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Katwijk aan Zee

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Piet Freke, E.A. Borgerstraat 1, 2225 AN Katwijk

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via penningmeester@ovkatwijkaanzee.nl

 1. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Katwijk aan Zee persoonsgegevens?

Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van door Oranjevereniging Katwijk aan Zee, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering.

Als je eenmaal relatie van Oranjevereniging Katwijk aan Zee bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap /donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten van Oranjevereniging Katwijk aan Zee

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam
   b) adresgegevens
   c) telefoonnummer
   c) e-mailadres
   e) bankrekeningnummer

  Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

  a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele  opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
  b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap /donateurschap /sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten en activiteiten;
  c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.
 1. Bewaartermijnen

De Oranjevereniging Katwijk aan Zee verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging Katwijk aan Zee de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging Katwijk aan Zee passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Katwijk aan Zee zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Oranjevereniging Katwijk aan Zee uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. door Oranjevereniging Katwijk aan Zee zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranjevereniging Katwijk aan Zee u hiervan op de hoogte brengen.

Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Oranjevereniging Katwijk aan Zee uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.
Katwijk, 1 juni 2018