Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Algemene Ledenvergadering 2023

Oranjevereniging Katwijk aan Zee houdt op dinsdag 5 april 2022 haar Algemene Ledenvergadering in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5 te Katwijk aan Zee.
Aanvang 20:00 uur

Agenda   

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 (Bijlage 1)
 4. Jaarverslag 2019, 2020 en 2022 door de secretaris (Bijlage 2).
 5. Samenstelling bestuur.
 6. Financieel verslag 2019, 2020 en 2021 door de penningmeester (Bijlage 3).
 7. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Vooruitblik op Koningsdag 2022.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter en zingen van het Wilhelmus.

Het bestuur van de Oranjevereniging wenst u een prettige avond toe.