Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Algemene Ledenvergadering 2024

Oranjevereniging Katwijk aan Zee houdt algemene ledenvergadering
De Oranjevereniging Katwijk aan Zee houdt haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 10 april om 20.00 uur in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5, Katwijk aan Zee.
 Leden van de Oranjevereniging zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
Dit geldt ook voor vrijwilligers van de Oranjevereniging die willen meepraten over het beleid van de Oranjevereniging Katwijk aan Zee.
Agenda   
 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2023.
 4. Jaarverslag 2023 door de secretaris. 
 5. Samenstelling bestuur.
 6. Financieel verslag 2023 door de penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Huisvesting
 10. Vooruitblik op Koningsdag 2024.
 11. Verloting
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door de voorzitter en zingen van het Wilhelmus.

Leden kunnen via het Contactformulier nadere informatie opvragen.

Het bestuur van de Oranjevereniging wenst u een prettige avond toe.

Ook al wel eens wat terug willen doen voor Katwijk aan Zee?

De Oranjevereniging Katwijk aan Zee is altijd op zoek naar mensen die willen bijdragen aan mooie evenementen. Wij hebben voor iedereen wel iets leuks om te doen! Meld je aan en wij nemen telefonisch contact op.