Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Algemene Ledenvergadering 2021 op 17 november 2021 ** AFGELAST **

12/10/21

*****  DE ALGEMENE LEDENVEGADERING IS WEGENS DE CORONA MAATREGELEN VAN DE OVERHEID AFGELAST *****

Oranjevereniging Katwijk aan Zee houdt op woensdag 17 november 2021 haar Algemene Ledenvergadering in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5 te Katwijk aan Zee.

Aanvang 20:00 uur

Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren en aantonen dat ze maximaal 24 uur geleden negatief getest zijn op het coronavirus, van Covid-19 hersteld zijn of hiertegen volledig zijn gevaccineerd.

Agenda   

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 (Bijlage 3.1)
 4. Jaarverslag 2019 en 2020 door de secretaris (Bijlage 4.1).
 5. Samenstelling bestuur.
 6. Financieel verslag 2019 en 2020 door de penningmeester (Bijlage 6.1).
 7. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Aanpassing contributie 2022.
 10. Vooruitblik op Koningsdag 2022.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door de voorzitter en zingen van het Wilhelmus.

Het bestuur van de Oranjevereniging wenst u een prettige avond toe.