Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Prijsvraag Prinses Amalia Kerstboom

19/12/21

Mooi prijzenpakket voor degene die raadt hoeveel lampjes er in de Prinses Amaliaboom hangen!

De plannen van de Oranjevereniging Katwijk aan Zee om op vrijdag 24 december a.s. met een promotiestand aanwezig te zijn op het Andreasplein in het winkelhart Zeezijde zijn op het laatste moment gewijzigd. “Door de recente maatregelen wordt ook het vervolg van de ledenwerfactie, die we dit jaar met veel succes gestart zijn, op een andere manier ingevuld, zegt voorzitter Minnee. “De kerstboompjes en – kransen die we wilden uitdelen aan nieuwe leden, brengen we nu als kerstgroet naar de lokale verzorgingshuizen. Onze prijsvraag gaat wel door: voor degene die raadt hoeveel lampjes er in de Prinses Amaliaboom hangen, ligt er een mooi prijzenpakket te wachten”. Iedereen die wil meedoen, kan het aantal getelde lampjes voor 29 december a.s. via mail sturen info@katwijkaanzee.nl. De winnaar van de prijsvraag wordt nog dit jaar bekend gemaakt.